32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten kleinschalig, historisch, recreatief gebruik van staand want mogen toestaan binnen de gemeentegrenzen en dat toezicht en handhaving bij de gemeentelijke overheid liggen;

van mening, dat door verschil in wat gemeenten zullen toestaan, de eenduidigheid van het verbod ondergraven wordt, hierdoor alsnog voor de kust een kluwen aan netten kan komen te staan en hierbij de veiligheid, de recreatie en de ecologie in gevaar kunnen worden gebracht;

verzoekt de regering over één jaar de Kamer te informeren over de wijze van uitvoering van het verbod op staand want door de gemeenten, en de ervaring hiermee te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Jacobi

Van Veldhoven.

Naar boven