32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN HOUWERS

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er meerdere organisaties bereid zijn, een deel van de kosten voor het initiatief Aal over de dijk voor hun rekening te nemen;

overwegende, dat het initiatief Aal over de dijk een migratieknelpunt voor de aal wegneemt;

overwegende, dat dit initiatief bijdraagt aan het verbeteren van de aalstand;

verzoekt de regering EVF-gelden in te zetten om het over de dijk zetten van glasaal te cofinancieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Houwers

Naar boven