32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HAZEKAMP

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de hoeveelheid horsmakreel in de Zuidelijke Stille Oceaan in twintig jaar tijd met 90% is teruggelopen;

constaterende, dat er al jarenlang in internationaal verband vergaderd wordt om de overbevissing daar een halt toe te roepen, zonder dat er bindende afspraken zijn gemaakt;

verzoekt de regering over te gaan tot een vangst- en importverbod van horsmakreel uit de Zuidelijke Stille Oceaan;

verzoekt de regering tevens zich hard te maken voor een Europees vangst- en importverbod van horsmakreel uit de Zuidelijke Stille Oceaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hazekamp

Naar boven