Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032201 nr. 112

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Op 20 mei jl. is een advies uitgebracht door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) over pulsvisserij1. Dit advies is aangevraagd door Nederland en richt zich op de impact van de pulsvisserij op het ecosysteem en het milieu van de Noordzee, vergeleken met de traditionele boomkor. Ook heeft ICES gekeken naar het verminderde CO2-gebruik bij het gebruik van de pulstechniek.

Het advies van ICES berust grotendeels op de onderzoeksresultaten van het in 2019 afgeronde meerjarige onderzoeksprogramma (IAPF) naar het effect van pulsvisserij op het ecosysteem van NIOZ, Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research (WMR) en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Oostende (ILVO)2.

Met dit advies worden de belangrijkste kennisleemtes die geïdentificeerd waren in het laatste ICES advies (2018) ingevuld. De onderzoeksresultaten uit het IAPF bevestigen dat de pulskor een verantwoord alternatief is voor de traditionele boomkor en daarbij minder impact heeft op de ecologie en het milieu. Ik zal het advies van ICES onder de aandacht brengen bij de eerstvolgende Landbouw- en Visserijraad in juni. Daarbij zal ik benadrukken dat dit advies moet worden meegenomen bij de evaluatie van de Verordening Technische maatregelen, die eind 2020 is voorzien.

Tot slot deel ik graag met de Kamer dat de Hofprocedure die Nederland is gestart in 2019, waarin tot nietigverklaring van het pulsverbod wordt verzocht, nog loopt. Een uitspraak van het Hof verwacht ik niet voor het einde van dit jaar.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten