Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932201 nr. 109

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2019

Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan de pulsvissers over hoe ik omga met de pulstoestemmingen die aflopen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening Technische Maatregelen1.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl