Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132196 nr. 16

32 196 Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven

32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN UITSLAG

Voorgesteld 10 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat als een medische professional is berispt en vervolgens wordt doorgehaald, dit drie jaar lang zichtbaar blijft voor de zwarte lijst, ook als de medische professional zichzelf vervolgens uit het BIG-register schrijft;

constaterende, dat dit niet het geval is als de medische professional zichzelf laat uitschrijven terwijl een tuchtzaak ophanden is en hiermee de uitspraak, maar ook de zichtbaarheid op de zwarte lijst wordt voorkomen;

constaterende, dat er dus nog te veel mazen in de wet zijn waardoor dit kan plaatsvinden, waaronder uitschrijving uit het register om tuchtrechtzaken te voorkomen;

verzoekt de regering deze maas in de wet te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Uitslag