32 187 (R1902) Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin tot stand gekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45)

F MOTIE VAN HET LID HAUBRICH-GOOSKENS C.S.

Voorgesteld 18 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat investeren in ondernemingen die clustermunitie produceren als assistentie in de zin van het voorliggende Verdrag moet worden gezien en daarmee uitdrukkelijk verboden is,

overwegende, dat deze opvatting wordt gedeeld door een groeiend aantal landen, waaronder Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Nieuw Zeeland, en Mexico, welke landen dan ook een investeringsverbod hebben ingevoerd, zullen invoeren of hebben aangegeven dat een dergelijk verbod voortvloeit uit de verplichtingen onder het Verdrag,

overwegende, dat financiële instellingen die reeds besloten hebben investeringen in clustermunitie niet meer te faciliteren, aandringen op een wettelijk verbod teneinde volstrekte duidelijkheid te scheppen voor investeerders en vermogensbeheerders,

verzoekt de regering stappen te nemen om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haubrich-Gooskens

Vliegenthart

Böhler

Ten Hoeve

Koffeman

Putters

Meurs

Naar boven