Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-201032186-(R1901) nr. B

32 186 (R1901) Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

B NOTA VAN VERBETERING1

15 april 2010

In het gewijzigd voorstel van rijkswet (stuk A) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de aanhef van Artikel 1.10 wordt de tekst

a. komt artikel I, onderdeel M, van deze rijkswet te luiden:

vervangen door:

b. komt artikel I, onderdeel C, van deze rijkswet te luiden:


XNoot
1

Met deze nota van verbetering wordt de juiste verwijzing naar een onderdeel gerealiseerd.