Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032186 nr. 12

32 186 (R 1901)
Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

nr. 12
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 maart 2010

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 2.3 worden acht artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3a

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel B, van die rijkswet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze rijkswet, wordt in artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, onder j en o, van die rijkswet «Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door: het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2.3b

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel C, van die rijkswet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze rijkswet, wordt in artikel I, onderdeel C, artikel 6a, tweede lid, onder b en d, van die rijkswet «de Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door: Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Artikel 2.3c

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel D, van die rijkswet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze rijkswet, wordt in artikel I, onderdeel D, van die rijkswet «de Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door «Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba» en wordt«alsmede van de Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse staatsinrichting en maatschappij, en hij zich ook overigens in de Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse samenleving heeft doen opnemen» vervangen door: alsmede van de staatsinrichting en maatschappij van het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en hij zich ook overigens in een van deze samenlevingen heeft doen opnemen.

Artikel 2.3d

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel F, van die rijkswet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze rijkswet, wordt in artikel I, onderdeel F, van die rijkswet «de Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door: Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Artikel 2.3e

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel B, van die rijkswet eerder in werking treedt dan deze rijkswet, wordt in artikel 2.1, onderdeel E, van deze rijkswet «en h» vervangen door:, h, j en o.

Artikel 2.3f

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel C, van die rijkswet eerder in werking treedt dan deze rijkswet, wordt na artikel 2.1, onderdeel E, van deze rijkswet een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 6a, tweede lid, onder b en d, wordt «de Nederlandse Antillen of Aruba» telkens vervangen door: Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Artikel 2.3g

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel D, van die rijkswet eerder in werking treedt dan deze rijkswet, komt artikel 2.1, onderdeel G, onder b, van deze rijkswet te luiden:

b. In het eerste lid, onder d, wordt «Nederlandse Antillen of Aruba» vervangen door «Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba» en wordt «alsmede van de Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse staatsinrichting en maatschappij, en hij zich ook overigens in de Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse samenleving heeft doen opnemen» vervangen door: alsmede van de staatsinrichting en maatschappij van het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en hij zich ook overigens in een van deze samenlevingen heeft doen opnemen.

Artikel 2.3h

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 december 2008 ingediende voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813, R 1873), tot rijkswet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel E, van die rijkswet eerder in werking treedt dan deze rijkswet, wordt in artikel 2.1, onderdeel H, van deze rijkswet «derde lid, onder b en c» vervangen door: derde lid, onder b.

TOELICHTING

De wijzigingen in deze nota van wijziging zijn van technische aard. In artikel 2.1 van het onderhavige voorstel van rijkswet wordt de Rijkswet op het Nederlanderschap gewijzigd. Bij de Eerste Kamer is op dit moment het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813 (R1873)) aanhangig. Aangezien de Rijkswet op het Nederlanderschap door twee verschillende voorstellen van rijkswet wordt gewijzigd, zijn er een aantal samenloopbepalingen nodig. Deze samenloopbepalingen worden door middel van deze nota van wijziging in het onderhavige voorstel van rijkswet ingevoegd.

De samenloopbepalingen regelen het geval dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813 (R1873)) tot rijkswet wordt verheven en op dezelfde datum als, of later in werking treedt dan, het onderhavige voorstel van rijkswet (artikel 2.3a-2.3d). Hiernaast regelen de samenloopbepalingen het geval dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31 813 (R1873)) tot rijkswet wordt verheven en eerder in werking treedt dan het onderhavige voorstel van rijkswet (artikel 2.3e-2.3h).

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten