Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032186 nr. 10

32 186 (R 1901)
Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 januari 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 2.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.10

In artikel 8 van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven wordt «de Nederlandse Antillen en Aruba» vervangen door: Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

TOELICHTING

De voorgestelde wijziging van artikel 8 van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven was aanvankelijk tezamen met enkele andere aanpassingen van die wet opgenomen in het wetsvoorstel Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31 959). Omdat artikel 8 echter een rijksbepaling is, dient de aanpassing van dat artikel bij rijkswet te geschieden. Deze nota van wijziging strekt daartoe.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten