Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32185 nr. 10

Gepubliceerd op 16 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 185 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 15 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt artikel 13.2a, derde lid, als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de dubbele punt aan het slot van de aanhef wordt ingevoegd: zes maanden.

2. Onderdelen a en b vervallen.

Toelichting

De bewaarplicht van telecommunicatiegegevens is in Nederland ingevoerd met het wetsvoorstel met nummer 31 145, na een langdurige en uitgebreide nationale en Europese discussie over het nut, de noodzaak en effectiviteit van het langdurig bewaren van historische verkeersgegevens. Hoewel het Nederlandse parlement de bewaarplicht niet zag zitten stemde de Nederlandse regering hier toch mee in en moest de EU-richtlijn dataretentie worden geïmplementeerd. Daarbij is niet gekozen voor de minimale bewaartermijn van 6 maanden, maar voor 12 maanden.

Nut en noodzaak van het langdurig opslaan van telecommunicatiegegevens zijn nu nog steeds onvoldoende aangetoond. Ook de Europese Commissie heeft in het evaluatierapport over de richtlijn dataretentie niet duidelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van het langdurig bewaren van telecommunicatiegegevens. Bovendien kan de bewaarplicht nog steeds eenvoudig worden omzeild door kwaadwillenden, de effectiviteit is dus hoogst twijfelachtig.

Het voorliggende wetsvoorstel halveert de duur van de opslag van het internetverkeer van twaalf naar zes maanden, maar laat de termijn van twaalf maanden intact voor telefoonverkeer. Dit amendement beoogt ook de termijn van de bewaarplicht voor telefoonverkeer terug te brengen tot het minimum dat op grond van de richtlijn dataretentie is toegestaan.

Gesthuizen

Berndsen

Braakhuis

Kuiken


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl