Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032178 nr. 8

32 178 (R1898)
Reglement voor de Gouverneur van Curaçao

nr. 8
VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA

Vastgesteld 2 februari 2010

De in de Staten aanwezige fracties hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen.

De fractie van de A.V.P. en de P.D.R. kunnen zich vinden in de strekking en doeleinden van de onderhavige rijkswet maar herhalen met de nodige nadruk het standpunt dat Aruba altijd heeft gehanteerd inzake de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Aruba zal meewerken en bijdragen tot het verkrijgen van de status van land voor Curaçao en Sint Maarten en de status van BESeiland voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat in de autonome status van Aruba, zoals verkregen op 1 januari 1986, geen wijzigingen worden aangebracht.

De M.E.P.-fractie kan zich vinden in de strekking en doelstelling van de onderhavige rijkswet maar herhaalt met de nodige nadruk het standpunt dat Aruba altijd heeft gehanteerd inzake de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.

Aruba zal meewerken en bijdragen tot het verkrijgen van de status van land voor Curaçao en Sint Maarten en de status van BESeiland voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat in de autonome status van Aruba, zoals verkregen op 1 januari 1986, niet getornd wordt en derhalve dat deze positie onverkort wordt gehandhaafd.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 2de februari 2010.

De Rapporteur,

R. A. Lee