32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de regering op in Europa geen uitzonderingspositie in de vorm van een opt out op asiel- en migratiebeleid te bedingen, maar zich onverminderd sterk te maken voor het realiseren van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Naar boven