32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN SCHOUW

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de huidige afspraken in het regeerakkoord op het gebied van immigratie al de uiterste grenzen zijn bereikt;

verzoekt de regering de voorgenomen immigratieregels niet verder aan te scherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Schouw

Naar boven