32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in kaart te brengen of schattingen te maken van het aantal huwelijks- en gezinsmigranten per jaar dat 1. niet woonachtig is in een land buiten de Europese Unie, 2. jonger is dan 24 jaar en 3. minder verdient dan 120% van het wettelijk minimumloon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Naar boven