32 168 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S.

Voorgesteld 7 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een pilot wordt uitgevoerd om meerdere forensische laboratoria DNA-onderzoek ten behoeve van de opsporing en/of contra-expertise te laten verrichten en dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in zekere zin concurreert met andere laboratoria;

constaterende, dat het NFI de DNA-databank beheert en dus zowel onderzoeker als beheerder van de databank is;

constaterende, dat alle laboratoria DNA-profielen die aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen aanbieden aan de DNA-databank;

overwegende, dat de toegang tot de DNA-databank voor elk laboratorium gelijk moet zijn en dat het daarom wenselijk is dat de DNA-databank onafhankelijk van het NFI komt te staan;

overwegende, dat het noodzakelijk is dat de DNA-databank onderdeel van de overheid blijft;

verzoekt de regering de DNA-databank zodanig te positioneren dat de onafhankelijkheid voor zowel de kwaliteit als de toegang is gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Recourt

Helder

Berndsen

Dibi

Naar boven