32 156 Monumentenzorg

Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 93

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzichten van de Studiegroep Luchtoorlog 1939–1945 erop wijzen dat er zich in Nederland en zijn territoriale wateren 30–50 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog bevinden waarin zich mogelijk stoffelijke resten bevinden van vermiste piloten en bemanningsleden;

overwegende dat in 2020 75 jaar bevrijding zal worden gevierd en dat voor deze bevrijding een hevige strijd is geleverd,

voorts overwegende dat het een erezaak is om vermiste piloten en bemanningsleden de laatste eer te bewijzen en recht te doen aan de wens van nabestaanden om hen te kunnen identificeren en te begraven;

verzoekt de regering, in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Stafdienst Vliegtuigberging en de Studiegroep Luchtoorlog 1939–1945 te komen tot een nationaal bergingsprogramma,

verzoekt de regering, de bijdrage in de kosten aan gemeenten voor de berging van deze 30–50 vliegtuigwrakken voortaan volledig aan te vullen vanuit het gemeentefonds, waarin voor de berging van vliegtuigwrakken nu al een reservering is opgenomen;

verzoekt de regering, de Kamer voor de begrotingsbehandeling BZK te informeren over de nadere uitwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Van der Molen

Van Haga

Naar boven