Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 41

32 156 Monumentenzorg

Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in de BRIM 2013 een stevige ambitie voorstelt ten aanzien van de eigen inkomsten van beheerders van monumenten;

overwegende dat het voor instellingen die veelal werken met vrijwilligers lastiger is om te voldoen aan normen ten aanzien van eigen inkomsten;

van mening dat vrijwillige inzet bij te subsidiëren instellingen toe te juichen is;

verzoekt de regering om, in overleg met onder andere het FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) te bekijken of het mogelijk is tot een werkbaar en eenvoudig model te komen, waarmee vrijwilligerswerk mee kan tellen in de eigen inkomsten, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf