Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 40

32 156 Monumentenzorg

Nr. 40 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 37

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op diverse momenten in het proces van projecten die ingrijpen in de ondergrond archeologische verplichtingen kan opleggen;

overwegende dat dit kan leiden tot vertraging en oplopende kosten voor de initiatiefnemers;

constaterende dat alleen tegen een verlening van de voorwaardelijke vergunning beroep aangetekend kan worden en niet tegen vooronderzoeken;

verzoekt de regering, de vooraanwijzing tot archeologische monumenten te onderwerpen aan een beroep- en bezwaarprocedure opdat de besluitvorming rond archeologische verplichtingen transparanter en evenwichtiger wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf