Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 39

32 156 Monumentenzorg

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van het Verdrag van Malta heeft geleid tot een enorme impuls voor de archeologie;

constaterende dat tegelijkertijd zorgen bestaan over de kwaliteit van archeologisch onderzoek, mede vanwege de grote mate van zelfregulering;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om de kwaliteit van archeologisch onderzoek te verbeteren, bijvoorbeeld door invoering van heldere criteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Jasper van Dijk