Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 38

32 156 Monumentenzorg

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het behoud van monumentaal cultureel erfgoed een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt, en het onderhoud voor een groot deel uit publieke middelen via het Brim gefinancierd wordt;

overwegende dat voor publieke financiering ook publieke diensten verwacht mogen worden, bijvoorbeeld dat de monumenten door openstelling ook te bezoeken zijn;

overwegende dat openstelling voor publiek kosten en verantwoordelijkheden voor de beheerder met zich brengt;

verzoekt de regering, monumenten die voldoen aan een minimale openstelling van 200 dagen per jaar een hoger subsidiepercentage toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Van Dekken