Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 36

32 156 Monumentenzorg

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN VAN DER HAM

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in het Brim 2013 een stevige ambitie voorstelt ten aanzien van de eigen bijdrage van beheerders van monumenten;

overwegende dat het voor instellingen die veelal werken met vrijwilligers lastiger is om te voldoen aan normen ten aanzien van eigen inkomsten;

verzoekt de regering, het voor beheerders van monumenten die de subsidiabele kosten met een eigen bijdrage moeten matchen, mogelijk te maken het vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan het onderhoud daarin mee te tellen en om in samenwerking met de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) hiervoor een eenduidig en werkbaar model te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Van der Ham