Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232156 nr. 35

32 156 Monumentenzorg

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S.

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het overgrote deel van kerkgenootschappen in de praktijk niet voor de status van professionele monumentenorganisatie in aanmerking komt, omdat lokale kerkbesturen door de aard, omvang en locatie van een kerkgebouw, doorgaans minder dan twintig monumenten in eigendom hebben;

constaterende dat hierdoor een rechtsongelijkheid ontstaat tussen eigenaren van kleine en grote monumenten;

verzoekt de regering, om voor kerkgenootschappelijke verbanden die een contractueel samenwerkingsverband aangaan van twintig of meer monumenten, een juridische erkenning te creëren in de ministeriële regeling voor professionele monumentenorganisaties, opdat ook kerkgenootschappen deze status kunnen bemachtigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Dijkgraaf

Voordewind