Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232154 nr. 16

32 154 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de periode waarbinnen mensen AWBZ-zorg in het buitenland kunnen ontvangen, wordt teruggebracht van een jaar naar dertien weken;

overwegende, dat premies opgebracht in Nederland in Nederland moeten worden uitgegeven;

overwegende, dat het een vrije keuze is om langere tijd in het buitenland te zijn maar dat er een grens is aan de ondersteuning door middel van AWBZ-gelden;

verzoekt het kabinet een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland mogelijk te maken van vier weken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark

Dille