Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232154 nr. 15

32 154 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VENROOY-VAN ARK

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris heeft aangegeven palliatieve zorg in het buitenland mogelijk te maken onder de AWBZ;

overwegende, dat hierdoor een mogelijkheid wordt gecreëerd die er nog niet was;

overwegende, dat op andere terreinen in de zorg aanspraken beperkt worden;

verzoekt de regering palliatieve zorg in het buitenland onder de AWBZ niet mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark