Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232154 nr. 14

32 154 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN DILLE EN AGEMA

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wegvloeien van AWBZ-gelden naar het buitenland ongewenst is;

constaterende, dat de besteding van AWBZ-gelden in het buitenland moeilijk controleerbaar is en daardoor fraudegevoelig;

verzoekt de regering in regelgeving het beginsel te hanteren dat de vergoeding voor AWBZ-zorg in het buitenland niet hoger mag zijn dan de kosten die in de marktomstandigheden van het betreffende land in redelijkheid passend zijn te achten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille

Agema