32 146
Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s

nr. 9
MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN BISKOP

Voorgesteld 8 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bestedingsverplichting van de educatiemiddelen door gemeenten bij Regionale Opleidingscentra wordt uitgesteld tot 2013;

overwegende, dat kwaliteitswaarborgen noodzakelijk zijn om concurrentie op de prijs ten koste van de kwaliteit te voorkomen;

verzoekt het kabinet in 2010 voorstellen voor flankerend beleid voor de kwaliteit van educatie aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijssselbloem

Biskop

Naar boven