Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132144 nr. 8

32 144 Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat illegaal in Nederland verblijvende jongeren momenteel het reguliere (beroeps-)onderwijs niet kunnen afronden omdat zij niet in aanmerking komen voor een stageplek, waarvoor geen werkvergunning wordt verstrekt;

overwegende, dat elke in Nederland verblijvende jongere op grond van het Verdrag voor de Rechten van het Kind recht heeft op het volgen van onderwijs, inclusief het opdoen van praktijkervaring als onderdeel van de beroepspraktijkvorming;

voorts overwegende, dat duidelijkheid over de mogelijkheid om stage te lopen gewenst is voor de betreffende leerlingen, het (beroeps-)onderwijs en het bedrijfsleven;

verzoekt de regering om het voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogelijk te maken om een vorm van stage te volgen en de beroepsopleiding met een reguliere kwalificatie af te ronden, wat onverlet laat dat zij volledig meewerken aan de uitzettingsprocedure, en de Kamer voor 1 september 2011 over de uitvoering te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Spekman

Klaver