Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232144 nr. 15

32 144 Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderwijs een fundamenteel recht is voor kinderen;

constaterende dat een stage verplicht onderdeel is van veel opleidingen en vereist is voor het diploma;

overwegende dat er voor illegale kinderen inbreuk wordt gemaakt op het fundamentele recht op onderwijs door hen te verbieden om stage te lopen in het kader van hun opleiding, terwijl dit wel nodig is voor een officiële erkenning;

verzoekt de regering, om de belemmeringen voor het lopen van een stage door illegale kinderen in het kader van hun opleiding op te heffen, zodat zij een diploma kunnen behalen en de Kamer binnen één week te informeren over de wijze waarop zij dat wil doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Ulenbelt

Grashoff