Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232144 nr. 14

32 144 Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2012

Aanstaande donderdag 14 juni 2012 staat er een debat gepland in uw Kamer over het vonnis van de rechtbank Den Haag inzake het volgen van een stage door een jongere die hier illegaal verblijft. Ik merk hier het volgende over op.

De rechtbank heeft begin mei uitspraak gedaan. Momenteel wordt deze uitspraak juridisch geanalyseerd. De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is drie maanden. Dat betekent dat het kabinet tot begin augustus de tijd heeft om een beslissing te nemen over een eventueel hoger beroep.

Ik verwacht deze beslissing binnen enkele weken af te kunnen ronden en de Kamer hier over te informeren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp