Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232144 nr. 13

32 144 Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2012

De heer Van Hijum (CDA) verzocht tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 mei jongstleden om – voor 22 mei – schriftelijk te bevestigen dat naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank Den Haag met onmiddellijke ingang wordt gestopt met het uitdelen van boetes aan werkgevers en onderwijsinstellingen die in het kader van een reguliere beroepsopleiding een stage aanbieden aan jongeren zonder verblijfsstatus.

Dit onderwerp betreft ook de beleidsterreinen van enkele van mijn ambtgenoten. De afstemming met hen over de reikwijdte van het desbetreffende vonnis verwacht ik deze week af te ronden. Daarna informeer ik u zo spoedig mogelijk.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp