32 140 Herziening Belastingstelsel

Nr. 61 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2019

Op verzoek van de Kamer heeft de parlementair advocaat een advies uitgebracht over de vermogensrendementsheffing in box 3.

In haar procedurevergadering van 16 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Financiën besloten dit advies openbaar te maken. Tevens heeft de commissie besloten de Staatssecretaris van Financiën te verzoeken om een reactie op dit advies.

Hierbij bied ik u het advies aan1.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De griffier van de commissie, Weeber


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven