Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832140 nr. 41

32 140 Herziening Belastingstelsel

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om uiterlijk in 2021, desnoods unilateraal, een vliegbelasting in bepaalde vorm in te voeren;

verzoekt het kabinet om, zo snel als mogelijk een vliegbelasting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan