Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032140 nr. 4

32 140 Herziening Belastingstelsel

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2010

Op 22 oktober hebben de toenmalige staatssecretaris en minister van Financiën de studiecommissie belastingstelsel ingesteld. Deze commissie had tot taak een voorstudie te verrichten naar verschillend scenario’s voor een mogelijke herziening van het Nederlandse belastingstelsel.

Bij deze bied ik u het rapport van genoemde commissie aan.1

De minister van Financiën

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.