Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032133 nr. 6

32 133
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 13 oktober 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel B, punt 1, wordt «2o» vervangen door: 2°.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt «bedoeld «kind»» vervangen door: bedoeld kind».

III

In artikel II, onderdeel B, wordt «3 136» vervangen door: 3.136.