Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032130 nr. 16

32 130
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 18 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II vervalt.

Toelichting

Met de in dit amendement voorgestelde wijziging wordt het voorstel om het heffingvrije vermogen in box 3 (en de in box 3 geldende vrijstellingen) bij het begin van het kalenderjaar 2010 niet te indexeren, teruggedraaid.

De budgettaire derving van het amendement is geraamd op € 15 miljoen per jaar.

Remkes