Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032128 nr. 41

32 128
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

nr. 41
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 18 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in een aantal gevallen het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap leidt tot een forse achteruitgang in inkomen door misgelopen heffingskortingen, lagere toeslagen en overige inkomensafhankelijke regelingen;

constaterende, dat daarmee een impliciete trouwtax c.q. scheidingsbonus ontstaat;

van mening, dat liefde en zorg voor elkaar leidend dienen te zijn bij de keuze tot het aangaan van een huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap;

verzoekt de regering alle gevallen te inventariseren waarbij belastingen, toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen de zuiverheid van de keuze zouden kunnen beïnvloeden;

en verzoekt de regering voor 1 mei 2010 met voorstellen te komen om al deze knelpunten weg te nemen, zodat er geen sprake meer is van een trouwtax of scheidingsbonus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Tang

Cramer