Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032128 nr. 14

32 128
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

nr. 14 Herdruk1
AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 30 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B. Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
€   18 218  2,30%
€  18 218 €  32 738 €    419 10,80%
€  32 738 €  54 367 €  1 987 42%
€  54 367 € 181 000 € 11 071 52%
€ 181 000 € 76 920 60%

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning, bedoeld in artikel 3.120, hoger is dan het in de vijfde regel van de eerste kolom van de tabel in het eerste lid vermelde bedrag, worden het in de vierde regel van de tweede kolom van die tabel vermelde bedrag en het in de vijfde regel van de eerste kolom van die tabel vermelde bedrag verlaagd met die aftrekbare kosten.

II

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C. Artikel 2.10a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
€  18 218  2,30%
€  18 218 €  32 738 €    419 10,80%
€  32 738 €  54 367 €  1 987 42%
€  54 367 € 181 000 € 11 071 52%
€ 181 000 € 76 920 60%

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning, bedoeld in artikel 3.120, hoger is dan het in de vijfde regel van de eerste kolom van de tabel in het eerste lid vermelde bedrag, worden het in de vierde regel van de tweede kolom van die tabel vermelde bedrag en het in de vijfde regel van de eerste kolom van die tabel vermelde bedrag verlaagd met die aftrekbare kosten.

III

Artikel III, onderdeel D, komt te luiden:

D. In artikel 20a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
€  18 218  2,30%
€  18 218 €  32 738 €    419 10,80%
€  32 738 €  54 367 €  1 987 42%
€  54 367 € 181 000 € 11 071 52%
€ 181 000 € 76 920 60%

IV

Artikel III, onderdeel E, komt te luiden:

E. In artikel 20b, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
€  18 218  2,30%
€  18 218 €  32 738 €    419 10,80%
€  32 738 €  54 367 €  1 987 42%
€  54 367 € 181 000 € 11 071 52%
€ 181 000 € 76 920 60%

Toelichting

Met dit amendement wordt een nieuwe vijfde schijf in de Wet inkomstenbelasting 2001 en in de Wet op de loonbelasting 1964 geïntroduceerd. De nieuwe schijf met een tarief van 60% begint bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 181 000 respectievelijk bij een belastbaar loon van € 181 000.

Voorts wordt in dit amendement geregeld dat de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning niet kunnen worden vergolden tegen 60% maar maximaal tegen 52%. Dit is vormgegeven door de schijfgrens van € 181 000 in situaties waarin de som van het belastbare inkomen uit werk en woning en de in aanmerking genomen hypotheekrente en dergelijke hoger is dan de ondergrens van de voorgestelde 60%-tariefschijf te verlagen met de bij de vaststelling van het belastbare inkomen uit werk en woning in aanmerking genomen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning.

De budgettaire opbrengst van het amendement is geraamd op € 280 miljoen.

Bashir


XNoot
1

In verband met correcties in de eerste regel van elke tabel.