Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032124 nr. 12

32 124 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AZOUGH C.S.

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de lonen in de onderwijssector volgens het zogenoemde referentiemodel de ontwikkelingen in de marktsector volgen;

constaterende, dat het kabinet de afgelopen periode juist heeft gewerkt aan een betere beloning in het onderwijs, via het actieplan Leerkracht, om de tekorten in het onderwijs te bestrijden;

overwegende, dat de hantering van een nullijn voor de loonontwikkeling in het onderwijs negatieve gevolgen zal hebben voor de aantrekkelijkheid van het onderwijs;

verzoekt de regering het referentiemodel onverkort van toepassing te verklaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough

Van der Ham

Jasper van Dijk