Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032124 nr. 10

32 124 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2010

Hierbij bied ik u het rapport «De grote uittocht» aan.1 Dit is een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt voor de periode 2010–2020.

De verkenning is een gezamenlijk product van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en mijn departement.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.