32 123 XVII
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010

nr. 9
MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 4 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een plan te ontwikkelen voor het stimuleren van meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp

Naar boven