32 123 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

nr. 66
MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat patiëntenorganisaties een belangrijke rol spelen in het balanceren van belangen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten in ons zorgstelsel;

verzoekt de regering in samenspraak met de patiëntenorganisaties te onderzoeken hoe de positie van de organisaties structureel kan worden versterkt en hiervoor zo spoedig mogelijk een plan te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Sap

Van Miltenburg

Naar boven