32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 89
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op verzoek van de Kamer (motie-Atsma c.s. (21 501-32, nr. 347) onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de directe en indirecte schade voor de groep ondernemers die al geïnvesteerd heeft in een verrijkte of te verrijken kooi;

constaterende, dat uit het onderzoek blijkt dat bij de gehanteerde uitgangspunten, bij een overgangstermijn tot 2017 sprake is van een schade van minimaal 7,4 mln.;

constaterende, dat dit gemiddeld voor de 30 betrokken bedrijven een schade van bijna € 250 000 per bedrijf inhoudt;

constaterende, dat er geen middelen zijn voor compensatie;

verzoekt de regering een overgangstermijn voor bestaande verrijkte en te verrijken kooien van 1 januari 2017 te verlengen naar 1 januari 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Van der Vlies

Snijder-Hazelhoff

Naar boven