32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 87
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de nieuwe wijze van perceelsregistratie veel ongerustheid onder boeren en andere grondeigenaren ontstaat;

overwegende, dat de perceelsregistratie binnen de EU op dezelfde wijze wordt uitgevoerd en in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt uitgelegd;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de nieuwe wijze van registratie geen financieel nadelige gevolgen heeft in relatie tot de reeds toegekende toeslagrechten en vergoeding voor landschapsbeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Cramer

Jacobi

Naar boven