32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 147
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136

Voorgesteld 2 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Tweede Kamer om haar controlerende taak goed te kunnen vervullen volledig op de hoogte moet zijn van de communicatie tussen het kabinet en de Europese Commissie;

overwegende, dat het wenselijk is, de Kamer zo vroeg en volledig mogelijk bij Europese besluitvorming te betrekken;

verzoekt het kabinet de correspondentie van de Nederlandse regering aan de Europese Commissie, over de uitvoering van Europese regelgeving, voortaan in principe altijd ter beschikking aan de Tweede Kamer te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Jacobi

Polderman

De Mos

Van der Ham

Ouwehand

Naar boven