Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIV nr. 124

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 124
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 8 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Crisis- en herstelwet in eerste instantie bedoeld is als tijdelijke maatregel;

overwegende, dat in de Crisis- en herstelwet ook de Natuurbeschermingswet op onderdelen is gewijzigd;

overwegende, dat het kabinet stelt dat de kwaliteit van de natuur door de wet niet wordt bedreigd;

verzoekt de regering bij het opstellen van de integrale natuurwet de ervaringen met de bij de Crisis- en herstelwet gewijzigde onderdelen van de Natuurbeschermingswet hierbij te betrekken en het Planbureau voor de Leefomgeving over de ecologische effecten te laten adviseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dibi

Jacobi