Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIV nr. 122

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 122
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er nog altijd wilde dolfijnen worden gevangen voor dolfinaria;

constaterende, dat de wildvang van dolfijnen gepaard gaat met extreem veel stress, een grote kans op verwondingen en zelfs kan leiden tot de dood van de betrokken dieren;

constaterende, dat deze vangsten in Japan bovendien gepaard gaan met de zeer gewelddadige slacht van grote aantallen wilde dolfijnen;

verzoekt de regering zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod op dolfijnen die in het wild gevangen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Dibi