Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIV nr. 109

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 109
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JACOBI

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wandelaars vaak voor onneembare hindernissen komen te staan in hun wandeltochten;

overwegende, dat waterschappen hun oeverpaden soms niet openstellen;

overwegende, dat hierdoor een gezonde buitenactiviteit gehinderd wordt;

verzoekt de regering een inventarisatie te maken van hindernissen voor wandelaars, met de waterschappen rond de tafel te gaan om deze weg te nemen en de Kamer hier voor 1 maart 2010 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Jacobi