Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIV nr. 108

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 108
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN WAALKENS

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat minder vlees eten beter is voor mens, dier en milieu;

van mening, dat het (parttime) vegetariërschap daarom onder de aandacht gebracht moet worden;

verzoekt de regering het initiatief te nemen voor een publiekscampagne ter promotie van het bewustzijn van de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel voor mens, dier en milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Waalkens