Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XIV nr. 105

32 123 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

nr. 105
MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat we als samenleving hoge eisen stellen aan producenten van voedsel ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn;

overwegende, dat producenten belemmerd worden in deze verduurzaming door onbegrensde import van niet-duurzame en dieronvriendelijke producten van buiten de EU en daardoor in een ongelijke en ongewenste concurrentiepositie zitten;

overwegende, dat er nog geen jurisprudentie is binnen de WTO waaruit blijkt of het mogelijk is om productie-eisen te stellen aan importproducten van buiten de EU;

verzoekt de regering duurzaamheids- en dierenwelzijneisen te stellen aan importproducten van buiten de EU om zo een juridische uitspraak van de WTO te forceren waaruit duidelijk wordt welke eisen aan importproducten gesteld mogen worden, en Europese lidstaten te vragen, hierin gezamenlijk met Nederland op te trekken, en tevens ontwikkelingslanden te ondersteunen in het voldoen aan Europese eisen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Atsma

Van der Ham